Kategoria: Architektura

REWOLUCYJNE PRZEMIANY

Jednych – widzeniem przestrzennym, bogatą wyobraźnią kształ­tów, poczuciem proporcji i harmonijnych ich układów, innych – słuchem i muzykalnością, a jeszcze innych – darem pięknego słowa ^skojarzeń myśli, wyrażających Judzkie radości, tęsknoty i przeżycia. Byłoby wielkim nieporozumieniem, gdyby z tych zasobów natury ludzkość nie korzystała i gdyby którykolwiek z tych talentów został wyeliminowany z życia cywili­zowanego społeczeństwa._Rewolucyjne przemiany, jakie zaszły w ostatnich dziesięcioleciach w dziedzinie środków, którymi człowiek zaczął się posługiwać w organizo­waniu i kształtowaniu swojego otoczenia, usunęły na drugi plan w twórczości architektonicznej wszelkie starania o wykorzystanie jednego ze współ­grających ze sobą czynników,jakim_w.szt.uce architektonicznej jest piękno.

Cześć, mam na imię Rozalia i bardzo serdecznie chciałabym, aby wpisy, które tu zamieszczam Cię zainteresowały. Wiedza, którą posiadam jest dosyć spora, stąd też decyzja o tym, by się nią z wami podzielić 🙂

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Dotyczy to głównie budownictwa mieszkaniowego, biurowego i usługo­wego w osiedlach, które z zatrważającą szybkością upodabniają się i stan­daryzują, zatrącając wszelką indywidualność. Straty poniesione z tego tytułu są .nieodwracalne, ale nie oznacza to, że nie istnieje świadomość potrzeby powrotu na właściwą drogę. Przekonywającym dowodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że człowiek współczesny, czując potrzebę rekompensaty, utraconego piękna, zaczął poszukiwać kontaktuTze~śżtuką*dawną, z przeszłością, z zabytkami archi­tektury i to nie tylko dlatego, że są stare i obrosłe historią, ale głównie i przede wszystkim dlatego, że znajduje w nich niezaprzeczalne piętno talentu twórców i wysoki poziom kultury.minionych czasów.

Cześć, mam na imię Rozalia i bardzo serdecznie chciałabym, aby wpisy, które tu zamieszczam Cię zainteresowały. Wiedza, którą posiadam jest dosyć spora, stąd też decyzja o tym, by się nią z wami podzielić 🙂

NIEUDANE BUDOWLE

Nikt przecież nie ogląda i nie emocjonuje się dziełami pozbawionymi piętna artyzmu – budowlami nieudanymi. Przeciwnie – wszystko co brzydkie, nie wywołujące^ doznań estetycznych, stara sie_ominąć lub usunąć ze swego otoczenia takżebardzo często zabiega o to, aby temu, co zostało okaleczone, zdeformowane, zubożone, przywjócię,jego_ dawne piękno.Jest zatem w tej postawie coś symptomatycznego, coś^godnego uwagi, jeśli idzie o charakterystykę dzisiejszych czasów. Zabrakło bowiem we współczesnej nam twórczości architektonicznej czegoś, co człowiekowi jest potrzebne do osiągnięcia pełnego zadowolenia w otaczających go formach zmodernizowanego życia; ujawniła się jakaś luka, którą bardziej się wyczuwa niż rozumie; wypadło jedno ogniwo z łańcucha doznań, z którymi ludzkość od początków swojego świadomego bytu była natural­nie związana.

Cześć, mam na imię Rozalia i bardzo serdecznie chciałabym, aby wpisy, które tu zamieszczam Cię zainteresowały. Wiedza, którą posiadam jest dosyć spora, stąd też decyzja o tym, by się nią z wami podzielić 🙂

NOWE FORMY

Nowe formy„otaczająęce.człowieka, zaczęły jię unifikować, stając się monotonne i nudne. Powstają domy i miasta jednakowe, podobne do siebie, szablonowe, pozbawione.wdziękuj indywidualnego piękna, do ** którego człowiek chętnie by powracał. Brak humanistycznej dbałościo zdro- ~ wie psychiczne człowieka nie jest  stanie zrekompensowani dobrodziej- stwonowoćzesnej techniki, ani me^ramczone. możliwości, jakie wnosiło dzisiejszego cywjlizaęja wraz^z jej przemyślnymi wygodami ułatwiającymi życie codzienne. Zabrakło bowiem w atmosferze f kultu dla^cjonalizmu i w pogoni za^doskonałością^techniczną tego, co wzbogaca naturalne potrzeby człowieka, co wywołuje przeżycia emocjo­nalne, wzrusza, przyciąga, przywraca poczucie ładu, spokoju i harmonii “otoczenia.

Cześć, mam na imię Rozalia i bardzo serdecznie chciałabym, aby wpisy, które tu zamieszczam Cię zainteresowały. Wiedza, którą posiadam jest dosyć spora, stąd też decyzja o tym, by się nią z wami podzielić 🙂