Kategoria: Uncategorized

KONIECZNE UMIEJĘTNOŚCI

Zarówno w jednym jak i drugim wypadku – przy wszystkich koniecz­nych umiejętnościach rola architekta i  sprowadza się do humanis­tycznej postawy wobec problemów egzystencji jednostki i ludzkiej zbioro­wości. Jak już wspomniano, zadania architekta współczesnego niepomiernie wzrosły w stosunku do zadań, jakie stawiano mu w czasach minionych, chociaż ogólny sens jego roli nie zmienił się w ciągu dziejów. Stało się to wskutek olbrzymiego postępu w nauce i technice, słowem w tych wszystkich dziedzinach, bez których twórczość architektoniczna byłaby przejawem oderwanym od życia i – być może – w ogóle bezużyteczna. Jeśli za czasów Witruwiusza architekt powinien był posiadać umiejętność „pisania, być dobrym rysownikiem, znać geometrię, mieć dużo wiadomości historycz­nych .

Cześć, mam na imię Rozalia i bardzo serdecznie chciałabym, aby wpisy, które tu zamieszczam Cię zainteresowały. Wiedza, którą posiadam jest dosyć spora, stąd też decyzja o tym, by się nią z wami podzielić 🙂