INFORMACJA I SPOŁECZEŃSTWO INTERAKTYWNE

Informacja także jest energią. Ale szczególną for­mą energii, ponieważ pozwala na wyzwolenie i kon­trolowanie mocy. Ten ścisły związek między energią a informacją stał się zupełnie jasny od momentu, kiedy zrozumiano, że aby zdobyć informacje, trzeba koniecznie wydatkować energię. I na odwrót — aby zbierać i opanować energię, trzeba wykorzystać in­formacje. Za każdą informację płaci się energią. Za każdy nadmiar energii trzeba zapłacić informacją. Ale informacja pozostałaby pojęciem jedynie ja­kościowym, bez większego znaczenia, gdyby nie fakt, iż udało się precyzyjnie wymierzyć ilość infor­macji zawartej w jednym przekazie biegnącym po linii transmisyjnej. Pomiar ten dokonany w koń­cu lat czterdziestych spowodował prawdziwą rewo­lucję w matematyce, fizyce, elektronice, a jego od­działywanie zaznaczyło się najwyraźniej w dziedzi­nie cybernetyki, informacji i telekomunikacji.

Cześć, mam na imię Rozalia i bardzo serdecznie chciałabym, aby wpisy, które tu zamieszczam Cię zainteresowały. Wiedza, którą posiadam jest dosyć spora, stąd też decyzja o tym, by się nią z wami podzielić 🙂