NOŚNIKI KOMUNIKACJI

Zbiór przekazów i ko­dów tworzy język. Przekaz nadawany przez źródło zostaje zakodowany, następnie przekazany za po­średnictwem przekaźnika. Każdy przekaźnik, bez względu na rodzaj (fale elektromagnetyczne, kable,’ wiązka laserowa) nazy­wany jest linią albo linią transmisyjną (linią łączności). Na drugim końcu tej linii przekaz zostaje zdekodowany i przełożony na informacje, mające znaczenie dla odbiorcy. Aby jednak adresat mógł rozpoznać (a więc wykorzystać) te infor­macje, trzeba, aby wcześniejsze informacje zostały zapamiętane, tak aby można było je porów­nać ze świeżo uzyskaną informacją. I wreszcie, co jest bardzo ważne, zakłócenia na drodze transmisji, zwane szumami, mogą zmienić przekazy i zmodyfi­kować ich treść.

Cześć, mam na imię Rozalia i bardzo serdecznie chciałabym, aby wpisy, które tu zamieszczam Cię zainteresowały. Wiedza, którą posiadam jest dosyć spora, stąd też decyzja o tym, by się nią z wami podzielić 🙂