PIERWSZY ZAMYSŁ

Są to problemy natury funkcjonalnej, będące rzeczowym wykładnikiem programu, problemy konstrukcyjne i materiałowe oraz koszty wykonania dzieła. Jeszcze większa i trudniejsza problematyka towarzyszy przygotowaniu projektu całego zespołu budowli, osiedla, miasta, wreszcie otoczenia zorganizowa­nego lub naturalnego, które jest współkomponentem rozwiązywanego zadania. Pierwszy zamysł architektoniczny, mający nabrać, cech  dzieła konkretnego, wymaga od architekta włączenia do procesu twórczego wszystkich niezbędnych umiejętności, o których była wyżej mowa, a więc i nawiązania współpracy ze specjalistami, których zadaniem jest danie konkretnych odpowiedzi na liczne problemy wymagające umiejętności i wiadomości specjalistycznych. Dlatego Alberti w swoim traktacie pisał, że architekt musi być wprowadzony w zagadnienia różnych gałęzi wiedzy, ale nigdy nie może równać się ze specjalistą którejkolwiek bądź, gdyż dla opanowania jej trzeba poświęcić niemal całe życie. Tak też jest w istocie rzeczy i có do tego nikt nie może mieć wątpliwości.

Cześć, mam na imię Rozalia i bardzo serdecznie chciałabym, aby wpisy, które tu zamieszczam Cię zainteresowały. Wiedza, którą posiadam jest dosyć spora, stąd też decyzja o tym, by się nią z wami podzielić 🙂