WRAZ Z NARODZINAMI EKOINŻYNIERII

Bę­dziemy mogli rozwinąć gatunki bakterii zdolnych wydajniej pomóc nam w ponownym włączeniu do cy lu zużytych materiałów i eliminacji odpadów. Zrealizować na wielką skalę przekształcanie azotu w amoniak, aby wyżywić mieszkańców globu Do­konywać lokalnych zmian klimatu, by objąć upra­wą nowe sfery czy pomóc przyrodzie w zaadapto- waniu się do zadawanych jej ciosów.Wraz z narodzinami ekoinżynierii skończy się nie- ezpieezne błądzenie uczniów czarnoksiężnika, którymi w istocie jesteśmy. Dopiero wtedy będą mogły ukształtować się stosunki partnerskie między czło­wiekiem i przyrodą, będące podstawą nowej eko­nomii i społeczeństwa „postindustrialnego”. A stosunki te mulimy dopiero stworzyć.

Cześć, mam na imię Rozalia i bardzo serdecznie chciałabym, aby wpisy, które tu zamieszczam Cię zainteresowały. Wiedza, którą posiadam jest dosyć spora, stąd też decyzja o tym, by się nią z wami podzielić 🙂