ZNACZENIE POJĘCIA

Znaczenie pojęcia informacji i konsekwencje, ja­kie przynosi wywołana przez nie rewolucja, naj­lepiej można zrozumieć zajmując, podobnie jak w przypadku energii, pozycję obserwacyjną, pozwala­jącą na spojrzenie „przez makroskop” na rolę infor­macji i komunikacji w społeczeństwie. Wymaga to przede wszystkim przypomnienia kilku istotnych spraw dotyczących komunikacji, pomiaru informacji i relacji między informacją i entropią. A następnie,po krótkim omowieniu historii komunikacji prze dyskutowania warunków, niezbędnych do powsta­nia społeczeństwa interaktywnego i uczestniczącego zbudowanego na telekomunikacji społeczeństwa.

Cześć, mam na imię Rozalia i bardzo serdecznie chciałabym, aby wpisy, które tu zamieszczam Cię zainteresowały. Wiedza, którą posiadam jest dosyć spora, stąd też decyzja o tym, by się nią z wami podzielić 🙂